Mere pst 5, 10111 Tallinn

Tel.: 644 5865

Eesti rahvuste päevad 2018 Vene Kultuurikeskuses


Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks

Ühtse taeva all


Päevad, mis kestavad kuu


Eesti rahvuste päevad 2018 kestavad Vene Kultuurikeskuses terve septembrikuu. Viimane dekaad saab olema eriti rikas erinevate sündmuste poolest.


2018. aasta päevadele lisab eripära nende kestvus (terve septembrikuu) ning rõhuasetus vene kultuurile Eestis - selle ajalugu, traditsioonid, hetkeseis. Neile ongi pühendatud mitmeid kohtumisi, kontserte ja loenguid, mis keskenduvad vene muusikale, laulule, kunstile ning vene kogukonnale Eestis...


Kõige aktiivsemateks osalejateks on Vene Filharmooniaühing, Vene Kultuuri Rahvaülikool, Vene Kultuurikeskuse koorikollektiivid, vene rahvalaulu ansamblid erinevatest eesti regioonidest ning lastekollektiivid "ARTEK" ja "5+5".


Üheks tähtsaimaks sündmuseks ning ka kingituseks Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks saab olema kantaadi esiettekanne lastekoorile ning solistidele eesti autorite tekstidel ning helilooja Vladimir Ignatovi lasteooperi "Jussike ja ta sõbrad" esiettekanne.


Traditsiooniliselt tähistatakse Eesti rahvuste päeva 24. septembril. Selle eelõhtul, 21. septembril, toimub Vene Kultuurikeskuses pidulik kontsert, kus osalevad mitmed erinevad organisatsioonid ja ühingud.

Piduliku kontserdi nimetuseks on "Ühtse taeva all".

Me kõik oleme erinevad, kuid kõik me elame ühtse taeva all, teame ning tunneme üksteise kultuure, austame vastastikuseid kombeid ja traditsioone.

Kohtumiseni Eesti rahvuste päevadel!


Üritustele on vaba sissepääs!

Päevade organisaatorid — Vene Haridus- ja Heategevusühingute Liit Eestis ning kultuuriühendus "Kirill ja Meffodi".


Päevade programm:


Vene Rahvaülikool kutsub oma kuulajaid osalema ajaloo ja kaasaegse vene kultuuri arengule Eestis pühendatud loengutele:

5. septembril kell 11, Väike saal

Vladimir Ignatovi loeng-kontsert "Vene muusika Eestis":

- Hapsali (Haapsalu) legend

- Meenutused Hapsalist

- P. Tšaikovski ja E. Napravnik Eestis

- Valss, 6. sümfoonia, 5. osa. Kallis Mari.

- 20. sajandi heliloojad: G. Podelski, А. Nedzvetski

- 21 sajand: G. Grigorjeva, А. Žedeljov, А. Lukjanov (tsükkel Saša Tšernovi luulel)


21. septembril kell 18, Suur saal

Suur pidulik kontsert “Ühtse taeva all”

Osalevad Vene Haridus- ja Heategevusühingute Liidu Eestis ja Rahvusvahelise Rahvuskultuuride Ühenduste Liidu LÜÜRA loomingulised kollektiivid

2010. aastast toimuv traditsiooniline kahe suurima rahvuskultuuride ühenduse ühine kontsert.

Vene Haridus- ja Heategevusühingute Liidu poolt esinevad:

Segakoor RUSS, kammerkoor ELEEGIA (juht S.Zaugarova), naiskoor SLAVJANKA (juht А.Klotškova), ansambel VIVA MUSICA (juht V.Reznitšenko), noortekoor ITERUM СANTUS

Folklooriansambel BÕLITSA (juht I.Vzvartseva), folkloori- ja koreograafiaansambel SIRIN (juht N.Mironova),vene rahvalaulu ansambel LJUBAVA (juht S.Zaugarova), tantsustuudio ENTREE (juht Ž.Nefedjeva), tantsustuudio ALLIKAS (juht J.Tarsjuk), tantsustuudio GRATSIA (juht J.Ahmedova), koreograafiastuudio LOOTOS (juht S.Orgmets-Brusnigina), bajaani duett— Igor Jermakov ja Ivan Jermakov, solistid Anna Kniga ja Eduard Nehhajev

Rahvusvahelise Rahvuskultuuride Ühenduste Liidu LÜÜRA loominguliste kollektiivide poolt esinevad:

Valgevene ühing LJOS (juht T.Nižnik), Moldaavia ansambel BUKURIA (juhtО. Ikim), Moldaavia folklooriansambel NOROK (juht J. Grudaševa),tantsustuudio AKRIDA (juht J. Gibert), tantsuansambel NEPOSEDÕ (juht N.Baranova), Lezgini ansambel LEZGINKA (juht R. Uluajeva), Tatari vokaalstuudio ALTÕN ( juht R.Šaraffetdinov), Ukraina ansamel TŠARÕ (juht L.Marutš), Tšuvašši ansambel NARSPI (juht L.Grigorjeva), mustlaste ansablid ALSOL ja KHAMORO (juht N.Ilves)


22. septembril kell 13, Väike saal

Lastekooride kontsert "Erinevate rahvaste laulud"

osalevad kooride "Allegro" ja "Raduga" noorimad lapsed (Tallinna Huvikeskus "Kullo"). Kontserdi külaline - segakoor "Russ". Kõlavad laulud inglise-, itaaalia-, ukraina- ja valgevene keeles.


22. septembril kell 18, Väike saal

Klassikalise muusika kontsert „Me elame siin“

Esinevad Vene Filharmooniaühingu solistid

Programmis on Venemaa, Ukraina, Ungari, Armeenia ja Eesti heliloojate klassikalised vokaal- ja instrumentaalteosed.


23. septembril kell 14, Suur saal

Kontsert "Armas vene laul"

Osalevad vene rahvamuusika koorid ja ansamblid Eestist:

ansambel “SunSAARa" (Valga, juht M. Jerjomina) ansambel RETŠENKA ja laulukoor ZORENKA (Kohtla-Järve, Ahtme Klubi, juht P. Smirnov ), segakoor NADEŽDA (Narva, juht P. Smirnov) folklooriansambel BÕLITSA (Tallinn, juht I. Vzvartseva)


24.septembril kell 16, näituse avamine

Lastestuudiote "Arteс" ja "5 + 5" suviste tööde näitus "Uus Tallinn lapse pilgu läbi"

(24. septembrist 24. oktoobrini)

Vene Kultuurikeskuse laste stuudiote "Аrtеc" ja "5+5" näitused on juba aastaid kaunistanud Vene Kultuurikeskuse näitusesaale ning on ka kujunenud uute nimede ja talentide avastamise kohaks.

Käesolev näitus on pühendatud väikeste kunstnike retkedele uutesse ning tundmatutesse paikadesse Tallinnas ning selle lähiümbruses, vaiksetele vanalinna tänavatele, salapärastele nurgakestele Kalamajas, Pirital ja Rocca Al Mares.


29. septembril kl 14, Väike saal

Esietendus. Vladimir Ignatov, Kantaat lastekooridele ja solistidele Eesti autorite tekstidel.

Vladimir Ignatov, lasteooper "Jussike ja ta sõbrad" Silvi Väljali muinasjutu "Jussikese seitse sõpra" ainetel. Laulude tekstid - Jelena Larina.

Esitavad: Laste kooristuudio "Allegro" ja Vene Filharmooniaühingu solistid L.Fidelman (flööt) ning А. Roditšenko (klarnet).


Vene kultuuri rahvaülikooli loengud teemadel:

18.09 kell 14, Vestlused vene kunstist Vene muuseumiga. Peterburi Kunstide Akadeemia skulptuuriosakonna ajaloost: Amandus Adamson

Vene Kultuurikeskuse baasil töötav Peterburi Vene muuseumi virtuaalfiliaal kutsub oma kuulajaid online loengule "Lehekülgi Keiserliku Akadeemia skulptuuriosakonna ajaloost (1757-1917)". Teiste kuulsate suurte meistrite nimede kõrval räägib professor O. A. Krivdina ka andekast eesti skulptorist Amandus Adamsonist.


24.09 kell 11, Valeri Lauri loeng "Vene kunstnikud Eestis"

(Ajalooline vaade). Traditsioonide säilitamine ja hoidmine tingimused. Nikolai Kormasov ja Ivan Nesõnov kui kaks Tallinna koolkonna kuuekümnendate esindajat. Valeri Smirnov, Viktor Sinjukajev, Anatoli Strahhov, Vjtatšeslav Semerikov ning teised.

24.09 kell 17.45, Tatjana Tšervova loeng "Vene kogukond Eestis enne 1940. aastat". Haridusreformidest Venemaal: A. A. Tšumikov (1819-1902).

Kultuuriajaloo magister Tatjana Tšervova , kes on aastaid töötanud Eesti, Peterburi ja Moskva arhiivides, räägib huvitavalt meie vene kogukonna ajaloost, viies läbi virtuaalekskursioonid paikades, mis on seotud meie kuulsate kaasmaalaste nimedega.


25.09 kell 12, Sergei Minini loeng "Maal ja õigeusk Eestis"

Tuntud kunstnik ja restauraator Sergei Minin mitte ainult ei tutvusta oma kuulajatele õigeusu maali traditsioone ning erinevate koolkondade traditsioone, vaid ka kõneleb oma kogemustest Peipsiääre õigeusu ning Kuremäe kiriku restureerimisel.


Korraldajad: Vene Haridus- ja Heategevusühingute Liit Eestis

Kultuuriühendus Kirill ja Meffodi

Sissepääs vaba